Inzendingen & Contact

Inzendingen:

Iedereen kan vrij kopij inzenden ter publicatie. Poëzie & alle vormen van proza blijven zeer welkom. Dit liefst via email. De redactie beoordeelt het werk. We berichten alle auteurs of hun kopij al dan niet op de Schaal van Digther wordt gepubliceerd. Over de inhoud van dit overleg wordt niet gecommuniceerd, tenzij de redactie daar anders over beslist.

Redactie: deschaalvandigther@gmail.com

Verder wordt uitdrukkelijk gesteld dat het auteursrecht van alle teksten die op "De schaal van Digther' verschijnen blijft behoren tot de auteurs in kwestie. Dit in overeenstemming met de regels van het Copyright, Designs and Patents Act 1998.
Tevens heeft 'de Schaal van Digther' de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs ivm het hier gepubliceerde werk.

Recensie-exemplaren kunnen dan weer (met graagte) naar het navolgende fysieke adres worden gestuurd:

de Schaal van Digther
p/a Brugsesteenweg 12
8750 Wingene - BE

Geen opmerkingen: