zondag 24 november 2013

3029

Dichters in Vlaanderen en Nederland? Zeg niet dat we niet met velen zijn!
Een fragment uit het recentste Turing-bericht:

Vijfde editie Turing Gedichtenwedstrijd trekt meer dichters
20 november 2013

Met maar liefst 9.835 gedichten sloot vrijdag 15 november om middernacht de inzendingstermijn voor de vijfde editie van de Turing Gedichtenwedstrijd. De prijs voor het beste Nederlandstalige gedicht trok 3.029 dichters, 700 meer dan afgelopen jaar. Ook het aantal Vlaamse deelnemers groeide: van 377 in 2012 naar 598 in 2013. Op woensdag 5 februari 2014 – als afsluiter van de Poëzieweek 2014 - wordt bekend gemaakt wie de hoofdprijs van € 10.000 wint.


Bron: "Vijfde editie Turing Gedichtenwedstrijd trekt meer dichters"

zaterdag 23 november 2013

Lyrisch en beredeneerd

Dan zette Holvoet weer een grote V op het bord. Die had hij al eerder gebruikt om de kloof én de verbinding tussen tegenpolen aan te geven, maar nu schreef hij er links ‘vervoering’ en rechts ‘belevenis’ bij. Hij zei er eerst bij dat men in een gedicht alle vrijheden heeft: ‘Je bent vrij in een gedicht om verschillende eeuwen en verschillende plaatsen te bespoken.’ Maar twee zaken moet je als dichter wel nastreven. Een gedicht moet vervoeren – wat meer is dan ontroeren, Holvoet noemt daarom taal een vervoermiddel. En ten tweede moet een gedicht lezen een belevenis zijn. Daarom mag (maar moet niet) een gedicht ook shockeren, ontregelen. Waarna een vierde poëzieles volgde: daag jezelf als schrijver uit, durf tot op het bot te gaan.

Rubriek: Citaat/Citaten

Bron: Xavier Roelens maakt op zijn thuissite plaats voor de "Zes poëzielessen van Peter Holvoet-Hanssen!

woensdag 20 november 2013

Vijf voor Twaalf in IeperVijf voor Twaalf - Zaterdag 23/11/2013 - 20:00 in de Ieperse Stadsbibliotheek. Poëzieprogramma met 3 redactieleden van Digther! Vijf dichters lezen elk twaalf minuten. Vijf voor Twaalf! Iedereen welkom!

Meer info op de blog van de Ieperse bibliotheek.

woensdag 13 november 2013

Belijdenis - Bert Bevers

Je moet niets verbranden. Zelfs geen mieren
als je denkt dat die een oprukkend leger zijn.
Dat heb ik wel gebiecht ja, dat heb ik toen wel
gebiecht. Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.

Ach, die 10 Ave Maria’s en 5 Paternosters
waarmee ik mijn zieltje destijds schoon waste.
Het blonk daarna weer als een ansjovisbuikje.
Nooit echt heb ik me onderworpen aan de sluier
van de dwang. Onrustige biechtelingen waren

er genoeg hoor, bang mokkend in hun eigen
schaduw. Vierduizend mijl dik waren voor hen
de muren van de hel. Zij leerden de beschroomde
tere tinten van berouw nooit kennen. Bleven
verhard in wrede gedachten, grauw als gummi.


© Bert Bevers


dinsdag 12 november 2013

De trage zandloper van het geluk

Guy van Hoof over Frank Decerf
Rubriek: "Werk van de redactie"

Over het literaire werk van redactielid Frank Decerf verscheen recent bij VKH Torhout het essay De trage zandloper van het geluk.
Het is een diepgaande analyse van het werk van Frank geworden van de hand van dichter, essayist en criticus Guy van Hoof.

Het boek is uitgegeven door VKH-Torhout en telt 60 pagina's op glanzend papier, met veel foto's in zwart-wit en kleur, documenten, bio-bibliografie. De cover draagt een afbeelding van een schilderij van Luc Martinsen.

Prijs 12,50 euro (verzendkosten 2,50 ). Over te schrijven op rek. van VKH, Revinzestraat 24 8820 Torhout: rek. nr. BE78 7509 4850 7386 BIC AXA BBE22.
Meer info via VKH Torhout of via decerf_frank@skynet.be en hoof.guy.van@skynet.be

maandag 11 november 2013

Meandertalers, verhalen van Rood en Zwart

Op 3 oktober ll. was het alweer 3 jaar geleden dat Danny Decaestecker ("D.A.C.D.") is overleden. Danny was Digther-redactielid van het eerste uur en tevens een begenadigd inleider van literaire en andere manifestaties. Veel te vroeg van ons vandaan, je kent dat... Om hem eer te bewijzen heeft zijn kompaan Peter Bossu met wie hij in maart 2004 het boekje "Meandertalers, verhalen van Rood en Zwart" schreef, nu de tekst via een publieke facebook-bladzijde beschikbaar gesteld. Hele mooie zaak! De integrale tekst kan nu door iedereen die het wil worden nagelezen. Dit via deze facebook-link.

Schrijft Peter Bossu daarover:

"Drie jaar na het overlijden van Danny heb ik een aantal van onze demonen verslagen en ben ik klaar met wat moet klaar zijn in een leven. Hieronder gewoon onze tekst van bijna 10 jaar terug. Geschonken in naam van ons aan wie het moge lief hebben."

Extern:
Meandertalers, verhalen van Rood en Zwart
Doorkijk in het mangat. Herinneringstekst van Hugo Verstraeten.


zondag 10 november 2013

Watermerk - een cadeau!

Graag maken we jullie hierbij nog ’s attent op de publicatie Watermerk, (een doorslag van 10 jaar literaire passie) het mooie boekwerk dat Digther eind 2010 bij uitgeverij Comsa
liet verschijnen naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het tijdschrift. Het boek is een mooie afdruk van wat een literair tijdschrift kan zijn.
Van elke geselecteerde dichter die ooit één of meerdere bijdragen in Digther leverde, werd één gedicht weerhouden. Van Peter-Holvoet Hanssen over Joris Denoo en Renaat Ramon tot Delphine Lecompte… Van Frederik Lucien De Laere over Lut De Block, Philip Hoorne, Frans Budé tot Peter W.J. Brouwer… Van Guy Dierckx, Guy Van Hoof, Jan van Meenen, Patrick Cornillie, Xavier Roelens tot Sylvie Marie en David Troch. En dan vergeten we nog een pak mensen omdat een volledige opsomming ons hier ietwat te ver zou leiden. (Martin Carrette, Frank Devos, Reinout Verbeke, Toon Vanlaere, Didi de Paris, Arne Schoenvuur... Enzoverder, enzovoort).

In Watermerk is er uiteraard ook ruimschoots aandacht voor het creatieve werk van de zeven redactieleden zelf. Frank Decerf, Alain Delmotte, Diana Freys, Frédéric Leroy, Paul Rigolle, Hugo Verstraeten en Herlinda Vekemans kozen vijf gedichten uit eigen werk en schreven er hun toelichtende poëtica bij... Samen verscheiden. Elk op zich verschillend.

Watermerk! Misschien een idee voor een vroegtijdig nieuwjaarsgeschenk! En dat alles voor het weggeefprijsje van 15,00 euro!
Info & bestelling bloemlezing 'Watermerk' - www.comsa.be/watermerk Uitgever Comsa! - Nieuwstraat 15, 8690 Alveringem - 058/289 666 - info@comsa.be


dinsdag 5 november 2013

Bart Vonck - Uitvinding van de Aankomst

(1)

Wat altijd al in onze plaats is begonnen
en hoort bij geen enkele tijd -
de ongenode duistert
in strijklicht, het dorp
komt in ons aan
en hult zich in stilzwijgen.

We moeten het doen met wat vergaan is
en blijft, met wat rot in te harde vuist,
met wat terugdeinst,
met: en wat voor richting gaat het uit?

Kijk: oefenterreinen,
met bomen en doornen omzoomd,
onverschrokken. En om het leefbaar
te houden: woekerplanten,
kwaadgras, mos op onze vingers.
En de huid, flinterdun,
nog net niet aan flarden.


(2)

Het dorpsplein strekte zich uit
en iedereen kwam naar de wurgpaal gelopen,
ook wij. Om waarheid uit te horen
die daar in lompen stond:
openbaar, onbespreekbaar,
op blote afstand onverschillig.

De omstandigheden leken ons behoorlijk
ongezien. Een zwarte pracht
hing voor onze ogen. De wereld
hees zich in wind. En alles stond
zienderogen op het spel
van geven en nemen in brand.


(3)

Wat gisteren nog kotsend ging slapen,
komt nu tot de ochtend aan zijn eind.
Terwijl het heil uit ieders mond
aanstekelijk verbeurde,
en ook de horizon werd uitgewoond.

En zich ook daaraan had geschramd,
de gast, de ongenode, hij die niet sprak.


(4)

Hier wuifden wij ons uit, ons hele
hebben en houden. Moest het dan zo,
kon het niet anders? Was er echt niets
voorhanden dat voorbereid was,
tot in de puntjes? Niets schoot ons
te binnen dat zich losstiet
uit weidser gepraat. Zo moest
aankomst wel erg snel

besterven. Water kwam in mij op,
en op mijn hand lagen de lippen
van het licht in uiterste verduistering.
Alles sloop weg uit zijn eigen
beweging, uit het dorp,
uit zijn aarde.


(5)

Zo kwam het geheugen
aan bedelen toe. Alsof
niets meer gebeurde,
nooit was begonnen.


© Bart Vonck (2012-2013)


Bart Vonck is dichter, vertaler en essayist.

Extern: Bart Vonck op Auteurslezingen
Recentste dichtbundel: Wanvuur, (Uitgeverij P, 2008)