vrijdag 10 juni 2022

Schetsboek - Nieuwe dichtbundel van Jan M. Meier

Jan M. Meier nodigt uit. Op zaterdag 18 juni 2022 stelt de Drongense dichter in samenwerking met ‘CultuurplatformDrongen’ zijn nieuwe dichtbundel ‘Schetsboek’ voor.
Dirk De Geest leidt in, Laura Maes en Niels Poppe spelen muziek. Diane Ruthgeerts en Jan M. Meier lezen voor.
 
De bundel is net als de meest recente bundels van Meier een uitgave van Uitgeverij P.

Uit de aankondiging:
“Schetsboek”  is een verzameling schetsen in vrije vorm: kort en badinerend in een stem die vertedert of verrast, met een licht ironische, filosofische of zelf-relativerende toets, tot de essentie herleid en uitlopend in iets als een pointe, alsof je Proust in een praline proeft. De verzen vertonen een eenheid in toon en stijl en met hun onderlinge echo's vinden ze weerklank bij elkaar.
De dichter reflecteert over zijn levenslot, draait in spiralen, tast voorbij de horizon van het denkbare tussen raam en blad/vogel en tak/pan en nok/tot de regel is gerond/de opening gedicht.


Alle info over de voorstelling vind je via dit blogbericht van de auteur:
Voorstelling Schetsboek-Jan M. Meier

De Schaal van Digther heeft het genoegen om de komende dagen in voorpublicatie drie gedichten uit 'Schetsboek' te mogen publiceren.

Digther-bijdragen over vroeger werk van Jan M. Meier:

Over 'Grote Gevoelens' (2020)
Over 'Tekenen' (2018)- Recensie Alain Delmotte
Over 'Engelenspoor' (2017) - Voorpublicatie
Verklaar je nader, recensent - Alain Delmotte (N.a.v. een recensie van Stefan Van den Bossche over het werk van Jan M. Meier)
Jan M. Meier op De Schaal van Digther
Vrolijk Puin Bis (Blog Jan M. Meier) 
Poëzie van Jan M. Meier

Jan M. Meier bij Poëzie Centraal
Wikipedia-pagina Jan M. Meier
Geen opmerkingen: