vrijdag 28 januari 2022

Gedichtendag. The morning after.

Gisteren was het zowat overal Gedichtendag. Zeker ook in Wevelgem waar de drie 'plaatselijke' maar zeker ook 'universele' dichters geïnterviewd werden door Digther-redacteur Alain Delmotte

'The morning after' kijkt Alain nog even terug op zijn Facebook-bladzijde en geeft ons  twee citaten mee die er niet om liegen:

"Gisteren was het gedichtendag. Vandaag niet meer: hoe stom. Gisteren ging ik in de bibliotheek van Wevelgem in gesprek met Philip Hoorne, Mattijs De raedt en Jeroen Messely. Op het einde van de avond vroeg men mij om een slotwoord. U kunt het hier lezen. En laat het vandaag zoals alle andere dagen opnieuw gedichtendag zijn.

‘Tot slot, dames en heren wil ik nog twee citaten over poëzie op u loslaten. Dat hoort op een gedichtendag. Het zijn er twee van de Franse dichter Antoine Emaz.
'Si la poésie n’est pas utile dans la vie pratique, elle devient nécessaire dès que la vie se révèle impracticable’, ‘Indien poëzie geen nut heeft in het dagelijkse leven, dan wordt ze noodzakelijk van zodra het leven als onuitvoerbaar uitvalt’. En ik vraag me daarbij af of het leven wel uitvoerbaar is zonder één of andere vorm van poëzie."
 
‘Je dirai simplement que la poésie c’est de l’air: elle aide à respirer dans un monde irrespirable.’, ‘Ik zou gewoon willen zeggen dat poëzie lucht is: ze helpt ons ademen in een verstikkende wereld.’ In een tijd waar oorlogsretoriek het weer goed lijkt te doen is poëzie zuurstof voor de taal. En hiermee ook zuurstof voor de lezer.’

Als 'uitsmijter' (maar heel zeker niet om het af te leren) plaatsen we hier ook nog een gedicht van Jeroen Messely dat zich in de Wevelgemse bib eerder al in postervorm liet lezen.

#alaindelmotte #jeroenmessely #mattijsderaedt #philiphoorne #bibwevelgem #wevelgem Geen opmerkingen: