zaterdag 6 maart 2021

Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs

Nieuwe poëzieprijs verbindt kunst en wetenschap

Jan-Paul Rosenberg, allang geen onbekende meer voor de poëzielezer en de kolommen van de Schaal van Digther deelt ons het bestaan mee van de Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs. De wedstrijd gaat voor het eerst door. Gevraagd wordt: maximaal drie gedichten geïnspireerd op een archeologisch thema in te sturen voor 1/7/2021. Hoofdprijs: 1000 euro. Jury o.l.v. Tsead Bruinja. Hieronder geven we graag het volledige persbericht.

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs bekroont het beste Nederlandstalige gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd, die in 2021 voor het eerst wordt gehouden, staat open voor zowel professionele dichters als amateurs in Nederland en Vlaanderen en heeft als doel meer mensen te enthousiasmeren voor poëzie én archeologie. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro.

Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een archeologisch thema. Daarna buigt de jury, onder leiding van voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vindt plaats in november 2021 op een bijzondere, met de archeologie verbonden locatie. Bij die gelegenheid wordt ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de drie winnende gedichten zijn opgenomen. Je kunt je inzendingen sturen naar distri@achterland.nl o.v.v. LAAP-2021.

Voor meer informatie: https://www.achterland.nl/nationale-archeologie-poezieprijs

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs is een initiatief van de Stichting Achterland uit Zeist, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als missie het bouwen van bruggen tussen maatschappij en poëzie, door deze in uiteenlopende innovatieve projecten met elkaar te verbinden.

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs ondervindt steun van onder meer het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, de Frans Mortelmans Stichting, de Karen E. Waugh Foundation en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie. Bij bewezen succes is het streven de wedstrijd om het jaar te laten plaatsvinden.


Geen opmerkingen: