maandag 5 juni 2017

de angst voor de bibliothecaresse - Gerard Scharn

een vrouw zo mooi en welbelezen
gezegend met de liefde voor het boek
wil ik van kaft tot kaft

zij heet tamarinde een naam als frisdrank
op een tropendag waar de jager en gejaagde
vrede sluiten voor de avond is gevallen

ik volg haar tussen woordenboeken en het
verzameld werk van een jong gestorvene
door noodlottig ongeval of eigen hand

ik steek briefjes met een telefoonnummer en
lieve woorden tussen almanak en elsschot
verleng van jaar tot jaar mijn abonnement


© Gerard Scharn


Geen opmerkingen: