zaterdag 30 juni 2018

Geert Jan Beeckman - Facebooknotities

Enige tijd geleden publiceerden we op deze blog enkele gedichten van Geert Jan Beeckman. Beeckman is ook actief op Facebook. Af en toe publiceert hij er een notitie die in brede zin én beschouwend én poëtisch-lyrisch van aard is.
Quasi verdichte en toch voluit breedstromende teksten die bewust of onbewust (alleen Beeckman kan het weten) naar het prozagedicht tenderen. Vooral Beeckmans aparte syntaxis doet ons dat vermoeden. Veel voorbeelden hiervan vallen in de Nederlandstalige literatuur niet te rapen. Beeckman neemt risico’s met dat soort teksten. Iets wat valt aan te moedigen, leek ons.
De komende dagen brengen we hiervan drie voorbeelden. Op facebook scrollen die notities al na een dag vlug naar beneden. Op een blog hopen we dat ze een wat langer leven hebben. Vandaag de tekst Kunstgrepen.

A.D.

Blog Geert Jan Beeckman
Geert Jan Beeckman op Facebook


Geen opmerkingen: