donderdag 26 januari 2017

Gedicht voor wie van de stad is – Herman Leenders


wie niet van de stad is
neemt foto’s alsof de stad morgen
onder de waterspiegel zakt
heeft aan straten en pleinen geen herinnering
tattoos van hartstocht graffiti van pijn
weet niet of de visboer bidt of vloekt
heeft kennissen noch familie
om praatjes krom te slaan
roddels recht te praten
houdt haar onbekommerd vast
zoent onbeschaamd fuck you
midden op onze straat
wie niet van de stad is
rijdt in koetsen vaart de Reien rond
vindt een hotel een sterrenrestaurant

liefde is voor wie niet van de stad is


© Herman Leenders
Vrije stadsdichter 2016-2017


Gedicht voor wie van de stad is”, is het 8° stadsgedicht van Herman Leenders, Vrije stadsdichter van Brugge. Het gedicht is vandaag, met Gedichtendag, in postkaartvorm te vinden in de bibliotheek van Brugge en bij de boekhandels De Reyghere en de Brugse Boekhandel.

Het gedicht is op de postkaart vergezeld van een foto van de Brugse onvolprezen kunstenaar Willy Vynck. De ambtstermijn als Vrije Brugse Stadsdichter van Herman Leenders loopt nog tot eind 2017.


Geen opmerkingen: