maandag 14 november 2016

Spijkers - Astrid Arns

Een steen uitbeitelen en daarna de aarde ziften.
Een winterkoninkje in de zomer terwijl bosmaaiers te keer gaan.
Twee gezichten samenvoegen op een onbewaakt moment
en vragen hoe het met hem is.

Licht dat enkel op een afgewend voorhoofd valt.
In het voorgeborchte waar ik mij begeef,
wormen en kevers waarnaar ik lukraak tast.
Door woede aangevreten
vragen hoe het met hem is.

Een steen uitbeitelen en daarna de aarde ziften.
Haren vol zand en zweet ,de buik van een stoffige stad
Een man slaat spijkers in mijn hart.


© Astrid Arns


De Schaal van Digther publiceert deze week 5 gedichten van Astrid Arns. Aan de Gentse dichteres werd het voorbije weekend de Achtste Melopeeprijs voor Poëzie toegekend. En dit voor “Ontheemden", een gedicht dat eerder werd gepubliceerd in het online tijdschrift “Het gezeefde gedicht”. Zij heeft uiteraard ook de gelukwensen van de voltallige redactie van ‘De Schaal van Digther’!

Overigens is Astrid de moeder van Jana Arns die bij Digther eerder ook al heel mooi present tekende! Bovendien is zij de nicht van die andere bevlogen dichteres Frouke Arns. Van een poëtische familie gesproken!

Naar aanleiding van de prijsuitreiking is een bloemlezing uitgegeven met de 21 geselecteerde gedichten. Verkrijgbaar via Melopee-Laarne en via deze link.Ook een mailtje kan: jeugd.cultuur@laarne.be


Geen opmerkingen: