dinsdag 12 mei 2015

Het tikken van de messiaanse tijdklok - Hendrik Carette


voor Paul Claes, de alwetende academicus


Omdat ik helaas geen Joodse moeder had
ben ik geen lidmaat van het uitverkoren volk.
Omdat ik nog niet bezweken ben hoor ik de klok.

Toch is het goed om nu al de Eeuwige te danken.
Toch is het goed om altijd het goede te doen en
bij de beteren te mogen komen.

Niet omdat mijn einde nadert
of omdat ik mijn tijd verbeid,
doch omdat ik als levende en als dode
moet wachten op mijn onverwachte Messias.

Daarginds in de stad Sepphoris,
onder een bestofte mozaïekvloer
gewikkeld in een deken van zand
of onder een stenen Keltisch kruis.


© Hendrik Carette,
Havendichter zonder haven


Geen opmerkingen: