dinsdag 8 april 2014

Reinier de Rooie - Attestatie de vita

attestatie de vita


aan mijn levensverzekeraar


ik schrijf u dit alvorens
het glas te breken het koord
te knopen met een bleekneus
slechts bij wijle na het sluiten
van de nacht als zonlicht
door mijn wimpers kriekt

maar hier zit ik
en heb geen drup gedronken
van wat met bakken uit de hemel
noch nam ik van het brood
dat u zo driftig door het luikje schoof
alsof een kieskauwer geen rechten heeft

mocht ik van honger soms niet dagen
roep dan om niet maar graaf geen graf
want weet dat ik als eens asceet
de maden op mijn lichaam plaats
de blinde wormen groet
de vlinders laat maar waaien

het dunkt mij goed u straks te treffen
het glas te heffen het vuur te stoken
te zingen met een onvervalst falset
tot jubel u zal krijgen en knielen doet

u die verkoopt wat lucht slechts kan
bevatten waartoe aarde noopt


© Reinier de Rooie


Geen opmerkingen: