zondag 27 januari 2019

49 - E.E. Cummings

in de affodillentijd(die weten
dat groeien doel is van het leven)
waarom vergeten, hoe nog weten

in de seringentijd die proclameren
dat dromen is van waken ‘t streven
waarheid nog weten (schijn vergeten)

in rozentijd (zij die laten weten
dat paradijs nu en hier mag heten)
indien vergeten,ja blijven weten

in allezoetedingentijd voorbij de
dingen die ‘t brein kan begrijpen
zoeken nog weten (vinden vergeten)

en in een toekomstig zijnsmysterie
(als tijd ons van tijd zal bevrijden)
mij vergeten, mij blijven weten


© E.E. Cummings
© Vertaling: Willy Spillebeen


Voorpublicatie uit: “E. E. Cummings, Horizontale zaken, 69 gedichten over liefde, onliefde en lust + Belgium”, vertaald en uitgeleid door Willy Spillebeen (uitgeverij P, Leuven, 2019).


49


in time of daffodils(who know
the goal of living is to grow)
forgetting why,remember how

in time of lilacs who proclaim
the aim of waking is to dream,
remember so(forgetting seem)

in time of roses(who amaze
our now and here with paradise)
forgetting if,remember yes

in time of all sweet things beyond
whatever mind may comprehend,
remember seek(forgetting find)

and in a mystery to be
(when time from time shall set us free)
forgetting me,remember me


© E. E. Cummings


Horizontale zaken wordt op 2 februari 2019 voorgesteld in Menen, de thuisstad van Willy Spillebeen. Op hetzelfde ogenblik wordt ook ‘Microkosmos’ een nieuwe bundel met eigen poëzie van Willy Spillebeen toegelicht die eveneens door Uitgeverij P wordt gepubliceerd.

Meer info:
Bericht ivm de voorstelling bij Digther
'Microkosmos' en 'Horizontale zaken' bij Uitgeverij P
Wikipediapagina Willy SpillebeenGeen opmerkingen: