zondag 2 oktober 2016

In Oostende en elders – Digther op verplaatsing

Af en toe kan en mag een “Bericht van de redactie” in deze Digther-kolommen niet ontbreken. Even tussendoor wat nieuws dus over wat was en wat komt. Frank Decerf las tijdens het 9° Ethias Kleinkunstfestival op 24 en 25/9/2016 in zijn leef- en droomstad Oostende gedichten. Dit bij wijze van introductie op zeer uiteenlopende gasten op het festival als Willem Vermandere, Bart Herman, Walrus, Johan Verminnen, Jo Lemaire en Rick De Leeuw.

Ook al in Oostende – de omschrijving ‘de stad der Metaforen’ wordt steeds gretiger opgepikt - gaf Paul Rigolle op zaterdag 24/9/2016 een breedvoerige inleiding bij de voorstelling van “Tot de stenen wortel schieten”, de nieuwste dichtbundel van Philippe Cailliau. De tekst van de lezing wordt wellicht later nog – ofwel integraal of in een aantal extracten - via ondermeer ‘de Schaal van Digther’ of via een ander kanaal gepubliceerd. De inleiding van Rigolle kan immers ook gelezen worden als, naar hij in Oostende zelf ootmoedig toegaf, een vermomd en ongegeneerd laudatio voor een dichter, gezien deze nieuwe Kleinood- en Grootzeer-bundel ook met verve het veertigjarig dichterschap van Cailliau markeert. Wat niemand evenwel als een eindpunt wil zien.

Ook de verzamelbundel ‘Bij tijd en wijle’ van Patrick Cornillie die op zaterdag 15/10/2016 eveneens door Paul Rigolle in Lichtervelde wordt ingeleid kan in geen geval als een eindpunt worden aangestipt. Wielerdichter en zoals iemand het eerder verwoordde schrijver van poëzie voor wie geen gedichten leest Cornillie maakte zelf een eigen keuze uit de gedichten 1985 – 2015. Uitgever is Uitgeverij Les Iles.

Op dinsdag 18 oktober 2016 gaat in Heverlee in “O.L.Vrouw van Troost”, Parkenstraat 65 een orgelconcert door waarin organist Paul De Maeyer en Digther-redacteur Herlinda Vekemans “Engel in de tijd” brengen. Tijdens een concert met en rond het werk van Olivier Messiaen, een van de meest fascinerende componisten van de 20ste eeuw, leest Herlinda gedichten. In haar jongste bundel “Kwartet voor het einde van de tijd”, staat - zoals bekend - het oeuvre van Messiaen helemaal centraal.

Ook die andere Digther-redacteur Alain Delmotte laat zich dezer dagen niet onbetuigd. Maar nieuw is dat bij hem niet. Tijdens een hommage-namiddag aan Renaat Ramon ("80 op 17/10/2016") brengt Delmotte op zondag 23 oktober 2016 samen met Helen White en Jooris Van Hulle een interpretatie van een gedicht van Ramon. Dirk De Geest leidt in en Carl De Strycker neemt samen met Robie Van Outryve van het onvolprezen kunsthuis van vertrouwen Galerie Montanus de honneurs waar. Tegelijk opent een tentoonstelling met beeldend werk van Ramon en grafisch werk van Patrick Coenye, die ook een bibliofiele gelegenheidsuitgave presenteert. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 20 november.
Locatie: Galerie Montanus, Montanusstraat 5, 8600 Diksmuide
Meer info: www.poeziecentrum.be 

En ook opper-Digther van het eerste uur Hugo Verstraeten ten slotte laat van zich horen. Tijdens het bekende “Buren bij kunstenaars”-weekend laat hij ons op 14, 15 en 16/10/2016 in zijn woonplaats Oostkerke alweer zeer indringend binnenkijken in het plastisch luikje van zijn kunstenaarschap.

Bij deze gelegenheid en uiteraard bij alles wat in dit bericht voorafgaat: iedereen welkom! Digtherlijk en anders al evenzeer.


(P.R.)


Geen opmerkingen: